EK Baseball Nederland - Frankrijk 8 9 12

Nederland - Frankrijk EK 2012
 • Ned-Frankr 8-9 02
 • Ned-Frankr 8-9 01
 • Ned-Frankr 8-9 13
 • Ned-Frankr 8-9 11
 • Ned-Frankr 8-9 16
 • Ned-Frankr 8-9 06
 • Ned-Frankr 8-9 23
 • Ned-Frankr 8-9 18a
 • Ned-Frankr 8-9 19
 • Ned-Frankr 8-9 17
 • Ned-Frankr 8-9 26
 • Ned-Frankr 8-9 28
 • Ned-Frankr 8-9 24
 • Ned-Frankr 8-9 25
 • Ned-Frankr 8-9 30
 • Ned-Frankr 8-9 31
 • Ned-Frankr 8-9 29
 • Ned-Frankr 8-9 36
 • Ned-Frankr 8-9 32
 • Ned-Frankr 8-9 33
 • Ned-Frankr 8-9 34
 • Ned-Frankr 8-9 43
 • Ned-Frankr 8-9 40
 • Ned-Frankr 8-9 46
 • Ned-Frankr 8-9 41
 • Ned-Frankr 8-9 49
 • Ned-Frankr 8-9 47
 • Ned-Frankr 8-9 50
 • Ned-Frankr 8-9 48
 • Ned-Frankr 8-9 55
 • Ned-Frankr 8-9 56
 • Ned-Frankr 8-9 51
 • Ned-Frankr 8-9 59
 • Ned-Frankr 8-9 64
 • Ned-Frankr 8-9 62
 • Ned-Frankr 8-9 65
 • Ned-Frankr 8-9 66
 • Ned-Frankr 8-9 68
 • Ned-Frankr 8-9 67